Akty prawne regulujące zakaz palenia w Polsce

Ustawa  o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
- tekst jednolity z naniesioną zmianą z dnia 2010.04.08

http://www.lokalbezpapierosa.pl/images/File/teksty/Ustawa_1995_ze_zmianami.pdf